ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ค อุดรธานี  vs นครปฐม
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
12:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย C สงขลา  vs ลพบุรี
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
13:45
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข ราชบุรี  vs ตาก
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
15:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
17:15
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
19:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A นครสวรรค์  vs สุโขทัย
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
10:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 นครสวรรค์  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
14:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 ภูเก็ต  vs ราชบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
16.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C จันทบุรี  vs นครสวรรค์
สนามกีฬาเทศบาลนาทวี
12
16.00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ราชบุรี  vs กาญจนบุรี
สนามกีฬาอำเภอสะเดา
14
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
15
18.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B สุรินทร์  vs ยะลา
สนามกีฬาอำเภอสะเดา
16
18.00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สนามกีฬาเทศบาลนาทวี
17
18.00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
18:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
19
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุราษฎร์ธานี  vs พัทลุง
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
20
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - อุดรธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
21
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
22
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - บุรีรัมย์  vs สมุทรสาคร
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
23
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี  vs ปราจีนบุรี
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
24
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ระนอง  vs นครพนม
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
25
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
26
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - นครนายก  vs เชียงใหม่
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
27
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - อุตรดิตถ์  vs ฉะเชิงเทรา
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
28
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
29
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ระยอง  vs มหาสารคาม
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
30
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - หนองคาย  vs บุรีรัมย์
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
31
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ตราด  vs นครราชสีมา
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
32
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาสารคาม  vs นนทบุรี
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
33
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ชุมพร  vs ตาก
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
34
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - นครปฐม  vs พิษณุโลก
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
35
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - นครนายก  vs เลย
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
36
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ระนอง  vs ตรัง
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
37
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
38
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - สงขลา  vs ปทุมธานี
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
39
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - พะเยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
40
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
41
11:00
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
42
11:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B กระบี่  vs สมุทรปราการ
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
43
11:45
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A สงขลา  vs สระบุรี
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
44
12:30
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
45
12:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A พัทลุง  vs เชียงใหม่
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
46
13:15
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
47
14:00
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B นนทบุรี  vs น่าน
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
48
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
49
14:45
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B เชียงราย  vs เชียงใหม่
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
50
15:30
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
51
15:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
52
16:15
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A สงขลา  vs สมุทรปราการ
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
53
17:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B เชียงราย  vs อุบลราชธานี
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
54
17:45
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
จำนวนรายการทั้งหมด 54 รายการ