รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
"สงขลาเกมส์"

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
19 มิถุนายน 2560 เวลา 17:15 น.
สนาม
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
51
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
7
13
13
-
-
51
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
วิภาพร  แซ่ฉั่ว
กรุงเทพมหานคร
จิราวรรณ์  รุ่งเรือง
กรุงเทพมหานคร
วรินธร  สุ่มมาตย์
กรุงเทพมหานคร
กลอยใจ  เพ็ชรแสนค่า
กรุงเทพมหานคร
บุษกร  ทองพูน
กรุงเทพมหานคร
ขวัญตา  แต้มทอง
กรุงเทพมหานคร
ชลลดา  ไชยสงค์
กรุงเทพมหานคร
รัตติยากรณ์  อุดมสุข
กรุงเทพมหานคร
อัมพวา  ท้วมอ้น
กรุงเทพมหานคร
พิมพ์โชษิตา  ทรัพย์เย็น
กรุงเทพมหานคร
ชลิสา  ชำนาญวารี
กรุงเทพมหานคร
กัลยวรรธน์  สารบรรณ
กรุงเทพมหานคร
   
70
อ่างทอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
17
14
16
-
-
70
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ณัฐธิดา  เครือทิวา
อ่างทอง
นฤมล  บ้านหมู่
อ่างทอง
ธิดาพร  ไม้หอม
อ่างทอง
เหมือนฝัน  เฉลิมวัฒน์
อ่างทอง
ศิริพร  ผุดผ่อง
อ่างทอง
ปาริสรา  แพงสา
อ่างทอง
ปภัสสร  สนิทวงค์
อ่างทอง
พิชญาภา  เผือกรักษา
อ่างทอง
อินทิรา  แบ่งส่วน
อ่างทอง
พิมผกา  ปัญญาคม
อ่างทอง
ญาดา  ศรีหารักษา
อ่างทอง
ณิชา  เอี่ยมสุพรรณ
อ่างทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม