รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
"สงขลาเกมส์"

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย 2 คู่ที่ 2
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ชุมพร
4
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
2
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
อมรมาศ ทองเกิด 2'
ฉัตรมณี ใยโพธิ์ 15'

ครึ่งหลัง
เพ็ญวิภา สีงาม 27'
ชุตาภรณ์ ก้านกิ่ง 30'

ใบเหลือง
เพ็ญวิภา สีงาม 28'

Remark :
4
อัจจิมา  ทูลฉลอง
ชุมพร  
6
มัชชิมา  แก้วนรา
ชุมพร  
13
ทิพวรรณ  สุวพัฒน์
ชุมพร  
3
ชนิสรา  ปรางศ์ศร
ชุมพร  
9
ปนัดดา  นุ้ยแท่น
ชุมพร  
2
พรสุดา  เกณฑ์สาคู
ชุมพร  
7
ฉัตรมณี  ใยโพธิ์
ชุมพร  
5
อมรมาศ  ทองเกิด
ชุมพร  
11
พยอม  ทวีสุข
ชุมพร  
12
ชุตาภรณ์  ก้านกิ่ง
ชุมพร  
1
จุไรวรรณ  ใช้สอย
ชุมพร  
10
เพ็ญวิภา  สีงาม
ชุมพร  
14
อนงค์วรรณ  ทองช่างเหล็ก
ชุมพร  
8
เพ็ญนภา  สินลาวิหค
ชุมพร  
3
นครศรีธรรมราช
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
3
-
-
1
-
 
ครึ่งหลัง
วิลาวัณย์ รัตนคช 25'
วิลาวัณย์ รัตนคช 26'
โศจิรัตน์ ประดิษฐษร 28'

ใบเหลือง
วิลาวัณย์ รัตนคช 30'

Remark :
7
จิดาภา  มรรคสินธ์
นครศรีธรรมราช  
13
ศิรินทิพย์  ทองใหม่
นครศรีธรรมราช  
1
สลิตา  สุทธิบูลย์
นครศรีธรรมราช  
9
โศจิรัตน์  ประดิษฐษร
นครศรีธรรมราช  
5
ธัญชนก  กาญจนสนิท
นครศรีธรรมราช  
4
วิลาวัณย์  รัตนคช
นครศรีธรรมราช  
12
สุดารัตน์  มังคละเสถียร
นครศรีธรรมราช  
11
นฤมล  ทองประจง
นครศรีธรรมราช  
10
ภคพร  ปัญจาระ
นครศรีธรรมราช  
14
ฟ้าสว่าง  เกตุแก้ว
นครศรีธรรมราช  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye