ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ธิดารัตน์    เสถียรเฉย
เพศ
หญิง
สังกัด
สุราษฎร์ธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยไทยสมัครเล่น
  รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)