รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 18:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
15
4
11
6
2
16
5
9
13
1
7
17
10
3
14
8
18
12
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
2
11
17
10
18
13
1
12
6
3
9
15
7
4
5
16
8
นนทบุรี
นนทบุรี