รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2
นนทบุรี
นนทบุรี
3
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
5
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
9
นครปฐม
นครปฐม
10
เชียงใหม่
เชียงใหม่