รายการ กีฬาทางอากาศ เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
เชียงราย
เชียงราย
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
นครราชสีมา
นครราชสีมา
6
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8
อุดรธานี
อุดรธานี
9
อุดรธานี
อุดรธานี