กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 20 กิโลเมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
05:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - เดิน 20 กิโลเมตร - ชาย
เดิน 20 กิโลเมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
05:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - เดิน 20  กิโลเมตร - หญิง
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
09.50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
09:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
09:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10.10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10.10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10.10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
10.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
10.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
10.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10.50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
10:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
11.10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
11.30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
11:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
14:20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 4
15.40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
15:40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.20
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.40
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  35 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel