กาบัดดี้

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
กระบี่  vs  พังงา
 รอบแรก
15:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  กระบี่
 รอบแรก
15:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16.00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบแรก
16:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กาบัดดี้
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel