กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ
Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล ชาย
Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ
Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล หญิง
Accuracy รวมคะแนนที่ดีที่สุด ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy รวมคะแนนที่ดีที่สุด ประเภททีม
รวม กีฬาทางอากาศ  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel