รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 1
06:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 1
06:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 2
06:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 2
06:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 3
13.00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 3
13:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09.30
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
11.30
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 3
ปัตตานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
13.30
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15.30
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 5
ตรัง  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 7
ร้อยเอ็ด  vs  ลำปาง
 รอบแรก
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 8
นครพนม  vs  พัทลุง
 รอบแรก
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
พัทลุง  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
สงขลา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
พิษณุโลก  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  ตาก
 รอบแรก
12:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  สกลนคร
 รอบแรก
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ร้อยเอ็ด  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
น่าน  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  พังงา
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
จันทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  ยะลา
 รอบสอง
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
กาญจนบุรี  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ราชบุรี  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
พัทลุง  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
ปทุมธานี  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 2
บึงกาฬ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 5
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 6
บึงกาฬ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 7
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 16
น่าน  vs  บึงกาฬ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
พังงา  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง
รวม เทควันโด  25 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย 
 รอบแรก
08:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
ขอนแก่น  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
เพชรบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 6
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:30
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ราชบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
14:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบแรก
17:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
ตรัง  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
17.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
บิลเลียด - ชายคู่
รวม บิลเลียด  9 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สงขลา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
21:30
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  1 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 13
สมุทรสาคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 15
สิงห์บุรี  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 16
บุรีรัมย์  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 21
สงขลา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 23
นครนายก  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 24
เชียงราย  vs  พังงา
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 11
ชุมพร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 12
นนทบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 13
เลย  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 17
ตรัง  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 18
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 19
ระยอง  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 20
ยะลา  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 21
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  24 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 2
เลย  vs  นครพนม
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 3
ยะลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 4
อ่างทอง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 5
จันทบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 6
อุดรธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 8
ร้อยเอ็ด  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 9
ระนอง  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 11
น่าน  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 12
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 201
ตรัง  vs  นครนายก
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 202
นครศรีธรรมราช  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 203
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 204
บุรีรัมย์  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 205
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 206
สิงห์บุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 207
จันทบุรี  vs  เลย
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 208
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 209
สงขลา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 210
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 211
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 212
ลำปาง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 213
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 214
สมุทรสาคร  vs  พะเยา
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 215
กระบี่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 216
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 217
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 218
ลำปาง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 219
ร้อยเอ็ด  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 220
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รวม มวยสากลสมัครเล่น  33 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:20
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
นครนายก  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:20
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบแรก
14:30
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:00
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 H1
08:37
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 H1
08:37
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 3
 H1
08:37
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 H1
08:44
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 H1
08:44
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 H1
08:44
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 H1
08:51
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 H1
08:51
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 H1
08:51
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 1
 H1
08:58
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง   Heat 2
 H1
08:58
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 H1
09:05
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 H1
09:05
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 H1
09:05
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 H1
09:12
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 H1
09:12
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 3
 H1
09:12
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 1
 H1
10:00
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 2
 H1
10:00
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย   Heat 3
 H1
10:00
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 H1
10:50
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 H1
10:50
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 3
 H1
10:50
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 H1
10:57
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 H1
10:57
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 H1
10:57
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 1
 H1
11:04
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง   Heat 2
 H1
11:04
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 H1
11:11
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 H1
11:11
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 H1
11:11
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 1
 H1
11:18
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 2
 H1
11:18
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย   Heat 3
 H1
11:18
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 1
 H1
11:25
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 2
 H1
11:25
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง   Heat 3
 H1
11:25
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 1
 H1
11:32
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 2
 H1
11:32
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย   Heat 3
 H1
11:32
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 R
13.00
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 R
13.17
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 R
13:24
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 R
13:31
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 R1
13:38
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 R
13:52
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 R2
13:59
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 R
14:13
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 R
14:18
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
 R1
14:20
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 R
14:27
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 R
14:34
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 R
14:41
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
 R2
14:55
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF1
15.16
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF2
15.23
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF1
15:02
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 SF1
15:09
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF1
15:16
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF1
15:23
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 SF1
15:30
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 SF1
15:37
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF2
15:44
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 R
15:45
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง 
 SF2
15:51
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF2
15:58
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 SF2
16.19
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย 
 SF2
16:05
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 SF2
16:12
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
 SF1
16:26
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 SF1
16:33
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 SF1
16:40
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 SF1
16:47
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 SF1
16:54
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 SF1
17:01
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง 
 SF2
17:08
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 SF2
17:15
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 SF2
17:22
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย 
 SF2
17:29
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง 
 SF2
17:36
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย 
 SF2
17:43
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย
รวม เรือพาย  81 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:45
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
11:40
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:15
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
17:20
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
19:40
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
14:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
แม่ฮ่องสอน  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบแรก
15:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
15:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
เพชรบุรี  vs  พัทลุง 2
 รอบแรก
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช 2
 รอบแรก
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
16:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 5
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
16:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 6
แม่ฮ่องสอน 2  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
17:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์ 2  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบแรก
17:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย 
 วันที่ 1
08:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอล  - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
 วันที่ 1
08:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอล  - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
ขอนแก่น  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
08:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
ระยอง  vs  กระบี่
 รอบแรก
08:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
ชัยนาท  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
พังงา  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
10:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
สงขลา  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
สุโขทัย  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
เชียงราย  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:30
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย A
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   สาย B
มหาสารคาม  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง 
กระบี่  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  11 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
08:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:30
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ระยอง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 3
สระบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
11:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
12:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 5
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 5
บุรีรัมย์  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 6
ประจวบคีรีขันธ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
รวม ฮอกกี้  11 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
สงขลา  vs  กระบี่
 รอบแรก
11.00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11.45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ในร่ม ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
12.30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ในร่ม ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
12:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
สระบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13.15
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14.00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบแรก
14.45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ในร่ม ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
สระบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15.30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ในร่ม ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 18
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16.15
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17.00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17.45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel