รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลชาย
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06.00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
กรีฑา - วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลหญิง
รวม กรีฑา  2 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  พังงา
 รอบสอง
14:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
กระบี่  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
15:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 14
กระบี่  vs  พัทลุง
 รอบสอง
16:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ
Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล ชาย
Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ
Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Speed & Distance เวลาและระยะทาง บุคคล หญิง
Accuracy รวมคะแนนที่ดีที่สุด ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy รวมคะแนนที่ดีที่สุด ประเภททีม
รวม กีฬาทางอากาศ  5 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 17
ลพบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 18
ลพบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (ไครทีเรียม ระยะไม่เกิน 150 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
บริเวณถนนบ้านกลางนา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่
Official
จักรยาน - ประเภทถนน (ไครทีเรียม ระยะไม่เกิน 150 กม.) - บุคคลชาย
ประเภทถนน (ไครทีเรียม ระยะไม่เกิน 150 กม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
บริเวณถนนบ้านกลางนา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่
Official
จักรยาน - ประเภทถนน (ไครทีเรียม ระยะไม่เกิน 150 กม.) - บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:05
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย D  คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:27
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 4
ชัยนาท  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:37
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:45
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:55
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:59
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย D  คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
กระบี่  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:29
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:34
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:42
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:08
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:16
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:25
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:34
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:49
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:08
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 19
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:24
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน
รวม ชักกะเย่อ  20 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs  พิจิตร
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 4
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบพบกันหมด
09:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
09:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบพบกันหมด
09:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 8
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 10
อำนาจเจริญ  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
10:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
10:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบพบกันหมด
10:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 14
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
10:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 15
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
10:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 17
ภูเก็ต  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย H  คู่ที่ 18
สมุทรสาคร  vs  ขอนแก่น
 รอบพบกันหมด
10:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 19
อำนาจเจริญ  vs  ภูเก็ต
 รอบพบกันหมด
10:55
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 20
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
10:55
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 21
พิจิตร  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
11:05
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 22
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 23
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 24
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
11:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
11:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 26
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
11:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 27
พิจิตร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบพบกันหมด
13:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 28
นราธิวาส  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
13:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
13:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 30
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบพบกันหมด
13:35
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 31
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
13:55
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 32
กำแพงเพชร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 33
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
14:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 35
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
14:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย H  คู่ที่ 36
ขอนแก่น  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
14:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 37
สมุทรสาคร  vs  ภูเก็ต
 รอบพบกันหมด
14:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 38
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยะลา
 รอบพบกันหมด
14:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 40
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
14:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 39
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 42
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 43
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
15:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 44
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบพบกันหมด
15:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 45
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
15:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 46
นราธิวาส  vs  อำนาจเจริญ
 รอบพบกันหมด
15:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
15:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
15:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบพบกันหมด
15:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 50
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
15:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 51
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
15:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 52
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
16:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 53
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
16:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 54
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบพบกันหมด
16:25
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย H  คู่ที่ 55
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
16:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
รวม ซอฟท์เทนนิส  55 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  M10
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย Y  W13
จันทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y  W14
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  M11
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:15
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  W15
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:05
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  M12
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:30
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  W16
สงขลา  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:10
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 45
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 46
นครสวรรค์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 47
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 48
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 49
นครปฐม  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 50
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 52
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16.00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 20
ชัยนาท  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 22
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
19.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
 รอบแรก
19.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 17
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 19
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 20
ตาก  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:10
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  นครนายก
 รอบแรก
08:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
อ่างทอง  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
08:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
สุโขทัย  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ลำพูน  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
ปัตตานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
สกลนคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
สิงห์บุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:26
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
09:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:38
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบสอง
09:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
นครนายก  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
09:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:51
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
เลย  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  สกลนคร
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มุกดาหาร  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ปทุมธานี  vs  บึงกาฬ
 รอบสอง
10:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 26
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:37
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 27
นครนายก  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 28
เชียงใหม่  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 29
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:57
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:59
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
นครนายก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
สงขลา  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11:21
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 34
มุกดาหาร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:23
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 35
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
สงขลา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
มุกดาหาร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย   คู่ที่ 36
เชียงใหม่  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย
รวม เทควันโด  39 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง 
 รอบแรก
10:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  นครนายก
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ปทุมธานี 2  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ขอนแก่น 2  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ 2  vs  นนทบุรี 2
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต 2
 รอบแรก
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
สกลนคร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
เชียงใหม่ 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
จันทบุรี  vs  อุบลราชธานี 2
 รอบแรก
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
กระบี่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช 2  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบแรก
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
ชลบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
ปทุมธานี 2  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
สงขลา 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทนนิส  22 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 2
ฉะเชิงเทรา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 9
แพร่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 12
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 13
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 15
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 17
ภูเก็ต  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 19
ระนอง  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 20
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 22
สุโขทัย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 23
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 24
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 25
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 26
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 27
ฉะเชิงเทรา  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 28
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 29
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 31
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 32
สุราษฎร์ธานี  vs  ระนอง
 รอบแรก
11:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 34
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 35
เพชรบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 36
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
11:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 37
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 38
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 39
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 41
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 42
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 43
เพชรบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 44
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 45
เพชรบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 46
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบแรก
13:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 48
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 49
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 50
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 51
ลพบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 52
ภูเก็ต  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 53
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 54
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 55
อุบลราชธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 56
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 57
ระนอง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 58
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 59
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 60
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 61
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 62
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
15:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 63
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 64
ฉะเชิงเทรา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 65
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 66
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 69
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 70
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 71
แพร่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 72
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:40
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 73
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
16:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 74
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 75
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 76
ชลบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 77
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
16:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 78
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
16:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 79
สกลนคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:20
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  79 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   สาย A
ราชบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
ชุมพร  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A
ราชบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
ชุมพร  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A
ราชบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
13:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
ชุมพร  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
13:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
13:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม 
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสะสมคะแนน
15:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
รวม บริดจ์  10 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
09:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 32
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  ตาก
 รอบสอง
12:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 34
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 35
สงขลา  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
16:00
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 36
อุดรธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
17:45
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม 
 รอบที่ 1
09.00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - คู่ผสม
คู่ผสม 
 รอบที่ 2
12.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - คู่ผสม
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - คู่ผสม
รวม โบว์ลิ่ง  3 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
11:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ชัยภูมิ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
11:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
นครสวรรค์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ยะลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
12:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
13:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
ตรัง  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
นนทบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
จันทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
สงขลา  vs  ตรัง
 รอบแรก
15:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
ฉะเชิงเทรา  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
ชุมพร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
สุโขทัย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
16:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
เพชรบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
ชุมพร  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
16:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
17:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
ปัตตานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
17:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  37 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 4
สกลนคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 5
นครนายก  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 8
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 10
ร้อยเอ็ด  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 11
ตาก  vs  กระบี่
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 15
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
สกลนคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  นครนายก
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 20
ภูเก็ต  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 22
ร้อยเอ็ด  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตาก
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 26
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 28
สกลนคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 29
พัทลุง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 31
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 32
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 33
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 34
ร้อยเอ็ด  vs  กระบี่
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 35
พระนครศรีอยุธยา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 37
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 38
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
สกลนคร  vs  นครนายก
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 41
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 43
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 45
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 46
ร้อยเอ็ด  vs  ตาก
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 47
กระบี่  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 49
อุบลราชธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 50
ราชบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 51
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 52
พัทลุง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 53
นครนายก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 55
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 56
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 57
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 58
พระนครศรีอยุธยา  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 59
ตาก  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - หญิงคู่
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
18:20
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี
มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี
รวม เพาะกาย  6 รายการ  
 
ฟันดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย) 
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมหญิง) 
 รอบแรก
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมหญิง) 
 รอบแรก
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมหญิง) 
 รอบแรก
10:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมชาย) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย) 
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมหญิง) 
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมหญิง) 
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
รวม ฟันดาบสากล  12 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 64
สุราษฎร์ธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 65
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 66
สุพรรณบุรี  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 67
อุตรดิตถ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 68
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 69
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 49
ขอนแก่น  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 50
สุพรรณบุรี  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 51
เชียงราย  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 52
สระแก้ว  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  เลย
 รอบสอง
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 54
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 55
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 56
หนองบัวลำภู  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 57
พิจิตร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 55
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบสอง
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  16 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 104
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 115
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 119
นครศรีธรรมราช  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 109
แพร่  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 120
สระแก้ว  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 110
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 105
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 116
หนองบัวลำภู  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 106
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 118
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 108
กระบี่  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)   คู่ที่ 117
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)   คู่ที่ 107
หนองบัวลำภู  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 124
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 114
สระแก้ว  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 121
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 111
หนองบัวลำภู  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 123
นครศรีธรรมราช  vs  หนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)   คู่ที่ 113
เพชรบูรณ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)   คู่ที่ 122
ตรัง  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)   คู่ที่ 112
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 125 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 125
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
15:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 135
ศรีสะเกษ  vs  สระแก้ว
 รอบ RE
15:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
มวยปล้ำ - ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)   คู่ที่ 128
กำแพงเพชร  vs  แพร่
 รอบ RE
15:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official