รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
ทีมชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
รวม กอล์ฟ  2 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 19
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
PF1F บุคคลหญิง แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
PF1M บุคคลชาย แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบประหยัดเชื้อเพลิง (Economy)
PF1F บุคคลหญิง แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1F บุคคลหญิง แบบเดินทาง (Navigation)
PF1M บุคคลชาย แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PF1M บุคคลชาย แบบเดินทาง (Navigation)
PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation) 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - PL1 สามล้อร่มบิน แบบเดินทาง (Navigation)
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 26
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบสอง
09.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:08
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:11
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
อุดรธานี  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10:18
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:18
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ระยอง  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:22
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
10:29
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ระยอง  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10:55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
11:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
กาญจนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ RE
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 15
กาญจนบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
11:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กระบี่  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:07
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กระบี่  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:12
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:25
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13:29
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
สุโขทัย  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
 รอบ RE
13:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
13:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ร้อยเอ็ด  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
กระบี่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
14:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ภูเก็ต  vs  ปัตตานี
 รอบ RE
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
14:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย
รวม คาราเต้โด  55 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย 
 ไทม์ไทรอัล
09:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง 
 ไทม์ไทรอัล
09:33
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 6
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 7
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 8
 รอบคัดเลือก
10:00
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:15
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย 
 รอบจัดอันดับที่ 5-8
12:15
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลชาย
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:25
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง 
 รอบจัดอันดับที่ 5-7
12:25
บ้านศัรทธา อำเภอเมืองสงขลา
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรีอิลิมิเนชั่น ไม่เกิน 1 กม. ต่อรอบ) - บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  25 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:17
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 4
กระบี่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:27
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:35
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 6
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:48
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:55
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:05
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 9
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:14
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:21
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:31
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 12
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:41
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:52
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 14
กระบี่  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
11:02
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:09
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:23
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 17
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:39
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 19
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:49
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 20
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:57
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 21
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:05
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 22
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:17
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
12:24
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 24
ลำพูน  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
12:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 25
กระบี่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:40
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 26
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:49
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
12:56
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:04
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 29
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 30
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:17
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 31
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:33
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 32
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:46
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 33
นครศรีธรรมราช  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
14:54
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 34
ชลบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:03
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 35
กระบี่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15:11
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 36
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15:22
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 37
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:33
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 38
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:41
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 39
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:50
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 40
สงขลา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 41
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:10
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 42
นครปฐม  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
16:19
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 43
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 44
นครราชสีมา  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
16:36
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 45
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:42
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 46
ฉะเชิงเทรา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:57
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 47
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:07
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 48
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17:15
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 49
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:25
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 50
พิจิตร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17:25
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
รวม ชักกะเย่อ  50 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  น่าน
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
พระนครศรีอยุธยา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบพบกันหมด
13:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 14
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
น่าน  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
16:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบพบกันหมด
16:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
16:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  18 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   W25
ชัยภูมิ  vs  ชัยนาท
 Play Off
09:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   M17
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 Play Off
09:15
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   W26
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 Play Off
11:00
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   M18
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 Play Off
11:25
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย P  คู่ที่ 69
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย Q  คู่ที่ 70
ราชบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย R  คู่ที่ 71
พัทลุง  vs  สงขลา
 รอบสอง
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย S  คู่ที่ 72
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 34
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
17.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 35
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 36
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  8 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะกร้อลอดห่วง - ชาย   สาย P  คู่ที่ 29
ชลบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ตะกร้อลอดห่วง - ชาย
ตะกร้อลอดห่วง - ชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ตะกร้อลอดห่วง - ชาย
ตะกร้อลอดห่วง - ชาย   สาย R  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ตะกร้อลอดห่วง - ชาย
ตะกร้อลอดห่วง - ชาย   สาย S  คู่ที่ 32
ลำพูน  vs  สงขลา
 รอบสอง
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ตะกร้อลอดห่วง - ชาย
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สงขลา 2  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ราชบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  7 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 4
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นครนายก  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
รวม บริดจ์  12 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
นครราชสีมา 2  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
นนทบุรี 2  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
เชียงใหม่ 2  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  ราชบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
สงขลา  vs  นครราชสีมา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 15
เพชรบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:50
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:20
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 18
เชียงใหม่ 2  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 19
ปทุมธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
รวม แบดมินตัน  20 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มาสเตอร์บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลชาย
มาสเตอร์บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลหญิง
มาสเตอร์บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลชาย
มาสเตอร์บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลหญิง
รวม โบว์ลิ่ง  4 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 4
ยะลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
บุรีรัมย์  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ตรัง  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
เพชรบุรี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ปัตตานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
เพชรบุรี  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ชุมพร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
ยะลา  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
เพชรบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
จันทบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
มุกดาหาร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
สงขลา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
ตรัง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
สงขลา  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
สมุทรสาคร  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
ตรัง  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  30 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  ระยอง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 5
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตราด
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 7
เพชรบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 8
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
สตูล  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 11
มุกดาหาร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ชุมพร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 17
ระยอง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 19
เพชรบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 20
สมุทรสาคร  vs  ตาก
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 22
พิจิตร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 23
อุบลราชธานี  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 25
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 26
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 27
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 28
ชุมพร  vs  ตราด
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 29
ระยอง  vs  เชียงราย
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 31
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 32
สมุทรสาคร  vs  สตูล
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 33
ตาก  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 34
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 35
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
12:30
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 37
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 38
ภูเก็ต  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 39
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 40
ชุมพร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 41
ตราด  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 43
เพชรบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 45
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 46
พิจิตร  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 47
นครศรีธรรมราช  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
14:15
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 49
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 50
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 51
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 52
ระยอง  vs  ตราด
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 53
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมชาย 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 55
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 56
ตาก  vs  สตูล
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 57
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 58
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 59
มุกดาหาร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16:00
สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - ทีมหญิง 4 คน
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี
เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - บุคคลหญิงทั่วไป  รุ่น Open
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
16.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 17
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 77
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 78
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 78
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 79
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 80
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 81
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 82
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 83
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 84
นครสวรรค์  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  9 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 302
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 303
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:20
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 304
นครศรีธรรมราช  vs  สิงห์บุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:35
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 305
อ่างทอง  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:55
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 306
ร้อยเอ็ด  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
13:56
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 307
พิษณุโลก  vs  ร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 308
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:38
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 309
อุดรธานี  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14:53
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 310
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
15:04
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รวม มวยสากลสมัครเล่น  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย
ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง
ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Official
ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สิงห์บุรี  vs  สงขลา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สงขลา  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  นครพนม
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 19
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 21
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 22
เชียงใหม่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 23
สุพรรณบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 24
ชลบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ชุมพร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 26
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 27
สงขลา  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 29
อุดรธานี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 32
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ตราด  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 34
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 35
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 36
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 37
นครพนม  vs  นครราชสีมา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 38
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 41
ชุมพร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
นนทบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
ชุมพร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
สงขลา  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 6
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 42
สุรินทร์  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 43
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 44
ปทุมธานี  vs  มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  ตราด
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
กระบี่  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง
รวม ยูยิตสู  71 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00