รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2560

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 วันที่ 3
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
ทีมชาย 
 วันที่ 3
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลหญิง 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
ทีมหญิง 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N 
 รอบที่ 1
09:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N 
 รอบที่ 2
09:30
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
 รอบที่ 3
10:30
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
 รอบที่ 4
11:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
 รอบที่ 3
12:40
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
 รอบที่ 4
13:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P 
 รอบที่ 1
14:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P 
 รอบที่ 2
14:30
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N 
 รอบที่ 3
15:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P 
 รอบที่ 3
15:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P
รวม กีฬาทางอากาศ  10 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
สงขลา  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามฟุตบอลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:55
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 6
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 3
กระบี่  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 7
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
10:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 5
ร้อยเอ็ด  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 8
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 11
อุดรธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
11.30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 12
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
11.40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 รอบ RE
11:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
11:10
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 7
กระบี่  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 8
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
12:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 9
สุโขทัย  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
12:00
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 11
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
12:20
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13.45
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Official
คาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
รวม คาราเต้โด  25 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (อินไลน์เรส 84 กม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนลพบุรีราเมศวร์
Official
จักรยาน - ประเภทถนน (อินไลน์เรส 84 กม.) - บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
อำนาจเจริญ  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  6 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   W30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬาค่ายเสนาณรงค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   M22
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล ม.สงขลาครินทร์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 77
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 78
ร้อยเอ็ด  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 79
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 80
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
อุดรธานี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (สนามกีฬาในร่ม)
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  สงขลา 2
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ สนามเทนนิส
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  5 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง 
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
รวม บริดจ์  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 54
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
โรงยิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สงขลา 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ โรงยิมแบดมินตัน
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
รวม แบดมินตัน  5 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
แม่ฮ่องสอน  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ยะลา  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
เพชรบุรี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ปัตตานี  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
12:10
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ยะลา  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
12:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ชุมพร  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
ชุมพร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  16 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 19
สุรินทร์  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬาติณสูลานนท์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)   คู่ที่ 79
สมุทรปราการ  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 80
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 81
อุดรธานี  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 82
ขอนแก่น  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 83
ยโสธร  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 84
เลย  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 85
อุดรธานี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)   คู่ที่ 86
พังงา  vs  เลย
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)   คู่ที่ 87
สุพรรณบุรี  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 88
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 89
อุดรธานี  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามมวยฐานทัพเรือสงขลา
Official
มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รวม มวยไทยสมัครเล่น  11 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)   คู่ที่ 95
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.)
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)   คู่ที่ 96
กรุงเทพมหานคร  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
12:28
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)   คู่ที่ 97
พะเยา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
12:43
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.)
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)   คู่ที่ 98
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.)
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 99
ชุมพร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:20
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)   คู่ที่ 100
อุดรธานี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:21
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)   คู่ที่ 101
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.)
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)   คู่ที่ 102
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.)
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)   คู่ที่ 103
ชุมพร  vs  ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
โรงยิม (เล็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
มวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.)
รวม มวยสากลสมัครเล่น  9 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน
10:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน
14:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
ชุมพร  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  ชุมพร
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สิงห์บุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  สระบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 6
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 16 คน
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
สงขลา  vs  สิงห์บุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
อุดรธานี  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 11
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 15
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 21
สิงห์บุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 22
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 23
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 29
สงขลา  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 30
อุดรธานี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 32
นครราชสีมา  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 33
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 35
ชุมพร  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 36
ชลบุรี  vs  ตราด
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 37
สิงห์บุรี  vs  จันทบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 38
ชุมพร  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 40
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 42
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ตราด
 รอบ RE
09:00
สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 44
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
กระบี่  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 45
สงขลา  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 47
ปทุมธานี  vs  มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 - 94 กก. - บุคคลชาย
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 48
ชุมพร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
Official
ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย
รวม ยูยิตสู  60 รายการ  
 
เรือใบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท Laser Radial - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Radial - ชาย
ประเภท Laser Radial - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Radial - หญิง
ประเภท Optimist - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Optimist - ชาย
ประเภท Optimist - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Optimist - หญิง
ประเภท Laser Standard Open 
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
บริเวณหาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรม
Official
เรือใบ - ประเภท Laser Standard Open
รวม เรือใบ  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 69
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 70
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 71
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 72
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 41
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 42
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 41
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 42
เพชรบุรี  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 13
สระบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 15
สระบุรี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 29
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 30
มหาสารคาม  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 24
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
รวม หมากล้อม  6 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 37
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 41
สระบุรี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 42
สุรินทร์  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิม (ใหญ่) โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
รวม ฮอกกี้  4 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 37
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมหญิง
ในร่ม ทีมชาย   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
โรงยิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Official
แฮนด์บอล - ในร่ม ทีมชาย
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 64
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
16:45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel