รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
คะแนนรวมที่ดีที่สุด ประเภทเครื่องบินจำลอง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
Official
กีฬาทางอากาศ - คะแนนรวมที่ดีที่สุด ประเภทเครื่องบินจำลอง
รวม กีฬาทางอากาศ  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามจิระนคร หาดใหญ่ (อาคารสุวรรณวงศ์)
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา  - คฑา - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกองบิน 56
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 73
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 74
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร 2  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 43
กาฬสินธุ์  vs  กาฬสินธุ์ 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
บริเวณหาดสมิหลา (นางเงือก)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel