รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
"สงขลาเกมส์"

 
รายการ กีฬาทางอากาศ - คะแนนรวมที่ดีที่สุด ประเภทเครื่องบินจำลอง สายไม่ระบุ
รอบ
รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น.
สนาม ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
3
ณัฐพล  บุตรธนู
เชียงราย
เชียงราย
ปิติภัทร  ปริตโตทก
เชียงราย
เชียงราย
มกรธวัช  กุลพงษ์
เชียงราย
เชียงราย
ณัฐวุฒิ  แสนทนิล
เชียงราย
เชียงราย
1090
Bronze
1
2
กษม  วัฒนะปราน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
รังสิมันตุ์  วนเกียรติ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ณัฐวุฒิ  มณีชัยฤทธิกุล
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กรพล  เนตรขำ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กรรณ์  พูนน้อย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุริยวุฒิ  พื้นผา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ราชวัลลภ  พื้นผา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ภัทรวิทย์  สุขดี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อนุชา  ทวีสิงห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2600
Silver
2
1
สุริยะ  พรหมสวย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ณฐนนท์  บุญสินธุ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปรมาภรณ์  ป้อมสนาม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปรมินทร์  ป้อมสนาม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
พิชชาภา  เกิดชื่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชนนท์  ดอกสันเทียะ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
รัชพล  สร้อยสระน้อย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
คุณานนต์  เกิดชื่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2810
Gold
3
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Bronze - ทองแดง
Silver - เงิน
Gold - ทอง
แข่งต่อวันพรุ่งนี้ - แข่งต่อวันพรุ่งนี้
อุปกรณ์ขัดข้อง - อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถทำการแข่งขันได้
DNS - ไม่มาแข่งขัน
ฟาล์ว - ฟาล์ว
DNF - แข่งขันไม่จบ
Land outside deck - ลงพื้นนอกเขตที่กำหนด
F = Touch - ฟาล์ว เท้าแตะพื้น
เครื่องชำรุด - เครื่องชำรุด