รายการ กรีฑา ขว้างจักร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22/6/2560 เวลา 09.30 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
52.67 เมตร วันสว่าง สวัสดี นครศรีธรรมราช 18 ก.ย. 2550
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
8
ขอนแก่น
3057
อรุณศิลป์  มาลาศรี
ขอนแก่น
46.32
45.98
47.56
00
47.77
47.68
47.77
Gold
1
4
ขอนแก่น
3059
อาทิตย์  มาลาศรี
ขอนแก่น
41.26
42.80
00
42.80
00
00
42.80
Silver
2
12
จันทบุรี
1202
ปัญญวุธ  บำรุง
จันทบุรี
37.84
42.10
39.11
41.43
40.64
00
42.10
Bronze
3
6
กรุงเทพมหานคร
1002
กิตติพงศ์  บุญมาวัน
กรุงเทพมหานคร
41.34
00
00
00
00
00
41.34
4
2
กรุงเทพมหานคร
1022
สถาพร  ขจร
กรุงเทพมหานคร
39.58
40.70
40.09
00
00
41.21
41.21
5
5
นครสวรรค์
2090
ธีระพงษ์  เผือกผ่อง
นครสวรรค์
38.87
00
00
39.81
00
40.59
40.59
6
16
บุรีรัมย์
3141
วัฒนชัย  กล่อมวัฒนา
บุรีรัมย์
00
34.40
39.19
37.11
36.56
37.59
39.19
7
9
นนทบุรี
1074
สุรัตน์  เขยสูงเนิน
นนทบุรี
37.66
00
00
00
00
00
37.66
8
3
ลำพูน
5031
สรศักดิ์  จอมเมืองกาศ
ลำพูน
36.57
35.27
00
00
00
00
36.54
9
7
นครศรีธรรมราช
4010
ณัฐยุทธ  แนมใส
นครศรีธรรมราช
34.59
00
00
00
00
00
34.59
10
13
ร้อยเอ็ด
3244
ภรากร  พันธ์สถิตย์
ร้อยเอ็ด
31.75
32.97
33.77
00
00
00
33.77
11
10
ลำพูน
5029
พงศกร  ยศชัย
ลำพูน
00
32.98
00
00
00
00
32.98
12
15
นนทบุรี
1058
กิตติศักดิ์  กะติกา
นนทบุรี
31.58
00
00
00
00
00
31.58
13
11
นครปฐม
2052
ณัฐพล  ปากน้ำ
นครปฐม
30.30
00
00
00
00
00
30.30
14
1
กระบี่
4189
สิทธิศักดิ์  มากแก้ว
กระบี่
29.65
00
00
00
00
00
29.65
15
14
นครศรีธรรมราช
4013
ธีรภัทร์  กลิ่นสุคนธ์
นครศรีธรรมราช
29.29
28.55
00
00
00
00
29.29
16
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -