รายการ กรีฑา ขว้างจักร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22/6/2560 เวลา 14.00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
สุเบญจรัตน์ อินแสง 51.30 สุราษฎร์ธานี 2553
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
สุราษฎร์ธานี
4097
สุเบญรัตน์  อินแสง
สุราษฎร์ธานี
00
55.73
54.27
52.06
51.60
52.04
00
00
00
00
55.73
Gold
1
2
กรุงเทพมหานคร
1029
จารุวรรณ  สร้อยเสนา
กรุงเทพมหานคร
41.39
41.69
39.90
38.54
39.53
00
00
00
00
00
41.69
Silver
2
12
นครศรีธรรมราช
4036
ธนาภา  ศรียงยศ
นครศรีธรรมราช
38.86
39.22
38.85
38.62
36.44
39.36
00
00
00
00
39.36
Bronze
3
11
ขอนแก่น
3074
อโนทัย  อุดมศักดิ์
ขอนแก่น
38.59
00
36.89
00
00
39.31
00
00
00
00
39.31
4
1
บึงกาฬ
3240
เสาวลักษณ์  บุญจันที
บึงกาฬ
00
35.17
37.52
38.23
00
00
00
00
00
00
38.23
5
7
นครศรีธรรมราช
4033
ฐาณัฐดา  พรหมอินทร์
นครศรีธรรมราช
37.47
00
36.00
36.34
35.63
34.58
00
00
00
00
37.47
6
4
นครราชสีมา
3036
สาวิตรี  ทองฉาว
นครราชสีมา
00
36.04
00
00
00
00
00
00
00
00
36.04
7
3
สุพรรณบุรี
2044
พิมพิศา  สงหนู
สุพรรณบุรี
35.18
33.78
00
31.73
34.57
00
00
00
00
00
35.18
8
8
กรุงเทพมหานคร
1052
อาทิมา  เสาวไพบูลย์
กรุงเทพมหานคร
34.78
00
00
00
00
00
00
00
00
00
34.78
9
13
นนทบุรี
1057
อธิศรี  ผาปาน
นนทบุรี
31.78
31.53
30.30
00
00
00
00
00
00
00
31.78
10
14
บึงกาฬ
3239
สิริยากร  มิ่งโอโล
บึงกาฬ
00
31.16
30.66
00
00
00
00
00
00
00
31.16
11
6
เชียงใหม่
5017
กัลยา  แสนปัน
เชียงใหม่
28.48
29.63
27.66
00
00
00
00
00
00
00
29.63
12
9
อุดรธานี
3196
อาวิษฎา  ปุริมายะตา
อุดรธานี
26.15
00
00
00
00
00
00
00
00
00
26.15
13
10
อุทัยธานี
2104
ขวัญตา  อุไรพันธ์
อุทัยธานี
25.20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
25.20
14
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -