รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22/6/2560 เวลา 17.00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
5:56.27 นาที สุราษฏร์ธานี 2548 ชัยภูมิ ธีระพล บุลสุข/เสกสรร มาคะทาน/ดนุรุจ ขุนแกล้ว
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
4196
โยธิน  ยาประจันทร์
สตูล
สตูล
4194
ทนงศักดิ์  ลิ่มเนี่ยว
สตูล
สตูล
4198
สิงห์ชัย  ลิ่มเนี่ยว
สตูล
สตูล
00:05:51.36
Gold
1
4
4058
ขจรศักดิ์  นาคีเภท
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4074
สิทธิพร  สังข์ทอง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4068
ภัทรพงศ์  หนูมี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:05:51.93
Silver
2
3
4007
ณัฐชานนท์  สงพราหมณ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4022
สมชาย  จันทร์แก้ว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4019
พิชยะ  สุนทรท้วม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:06:00.94
Bronze
3
7
3197
ทีปกร  ภูศรีหาเทศ
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
3199
บงกช  ยิ้มแย้ม
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
3203
วัชระพงษ์  คำภานุช
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:06:01.66
4
2
3174
ชัยมงคล  บุญค่ำ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3181
อนุสิทธิ์  เอ้โถ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3175
ณัฎฐ์วัฒน์  พิมรัตน์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
00:06:14.12
5
8
3142
สรวิศ  สุขทวี
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
3136
ธาวิน  อยู่ยืด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
3137
ธีรวัฒน์  แดงสี
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:06:20.00
6
1
1062
ชนาธิป  ห้วยหงษ์ทอง
นนทบุรี
นนทบุรี
1061
จิรายุ  ปลีนารัมย์
นนทบุรี
นนทบุรี
1068
นนทวัฒน์  บัวสำอางค์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:06:24.17
7
5
5003
ชวนชัย  กรสินธุ์พยุง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5002
ชนาธิป  ไทยกรรณ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5013
สมวิชัย  คุ้มครองโชค
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
DNF
-
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -