รายการ กรีฑา เดิน 20 กิโลเมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22/6/2560 เวลา 05:50 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
01:52:11 ชั่วโมง ธนภรณ์ เปี่ยมสกุล สุพรรณบุรี 2553 ชลบุรีเกมส์
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
44
4182
ธนภรณ์  เปี่ยมสกุล
สงขลา
สงขลา
01:55:13.58
Gold
1
32
1080
นิรมล  ไกรวงค์
นนทบุรี
นนทบุรี
01:59:46.61
Silver
2
38
5026
อุบลวรรณ  อนุรักษ์พงพี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
01:59:52.41
Bronze
3
36
2058
กุหลาบ  ผาภูมิชโลธร
นครปฐม
นครปฐม
02:14:10.18
4
39
5050
สิริกมล  กำแพงแก้ว
ลำพูน
ลำพูน
02:15:12.78
5
29
4050
เสาวนีย์  เนาว์สุวรรณ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
02:16:48.13
6
37
1166
สใบทิพย์  รินทอง
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
02:19:37.76
7
31
2041
นพมาศ  มีแสง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
02:24:39.38
8
42
2059
เกตุวดี  พุทจิระ
นครปฐม
นครปฐม
02:24:39.99
9
48
3224
วิรัลยุพา  พรมคุณ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
02:28:12.56
10
41
4096
สุดารัตน์  ยสราโม
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
02:30:07.72
11
43
5039
ชลลดา  แซ่ตั้ง
ลำพูน
ลำพูน
02:31:25.48
12
34
3105
อรอนงค์  พันธ์มณี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
02:39:58.89
13
40
3104
อภิญญา  มาลาวรรณ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
02:45:16.18
14
45
3262
แพรทิพย์  โพคาวัฒน์
นครพนม
นครพนม
-
DNF
-
46
4087
ธิดารัตน์  จันทรเดช
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
-
DNF
-
47
5072
ภัทราภรณ์  มะลิลา
ลำปาง
ลำปาง
-
DNF
-
35
4053
อัจฉราภรณ์  ศรีภิรมย์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
-
DNF
-
33
2100
กนกวรรณ  เฉลิมบรรจง
อุทัยธานี
อุทัยธานี
-
DNF
-
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -