รายการ กรีฑา ขว้างค้อน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23/6/2560 เวลา 10:10 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
46.02 เมตร รัตนา สุระประเสริฐ พิษณุโลก 18 ธ.ค. 2551
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
11
ตาก
5158
มิ่งกมล  คุ้มผล
ตาก
00
00
40.24
51.06
52.79
00
52.79
Gold
1
10
นครศรีธรรมราช
4046
สาวิตรี  แก้วสุขศรี
นครศรีธรรมราช
40.44
00
41.03
41.01
45.42
44.32
45.42
Silver
2
8
กรุงเทพมหานคร
1033
นิตยา  บัวโรย
กรุงเทพมหานคร
41.50
40.04
41.61
42.65
45.32
43.68
45.32
Bronze
3
12
ยะลา
4209
ฐิติมา  อรชร
ยะลา
42.17
37.93
40.34
39.57
00
38.25
42.17
4
3
กรุงเทพมหานคร
1032
นงนภัส  ปัญญายิ่ง
กรุงเทพมหานคร
39.65
40.06
00
38.70
00
00
40.06
5
6
อำนาจเจริญ
3209
จุไรรัตน์  บุตรรักษ์
อำนาจเจริญ
37.14
38.04
38.96
00
39.31
00
39.31
6
9
มหาสารคาม
3223
ปริชาติ  ทวยหมื่น
มหาสารคาม
00
00
34.84
35.09
00
33.42
35.09
7
4
ตาก
5157
ณัฎฐวิตรา  ใจต๊ะเสน
ตาก
31.99
00
32.15
34.23
34.21
00
34.23
8
5
นครปฐม
2062
เทพยุดา  แซ่เตียว
นครปฐม
00
26.51
27.18
00
00
00
00
9
13
ยโสธร
3130
อรณี  จันลาชัย
ยโสธร
21.28
00
25.70
00
00
00
00
10
7
น่าน
5130
นิตรยา  ฐานะ
น่าน
00
00
23.55
00
00
00
00
11
14
ลำพูน
5038
ชลธิชา  พิมล
ลำพูน
29.56
27.80
00
00
00
00
00
12
1
สงขลา
4185
สุวิสาข์  ขวัญทอง
สงขลา
00
28.48
28.87
00
00
00
00
13
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -