รายการ กรีฑา พุ่งแหลน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23/6/2560 เวลา 15:00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
หัสดิน รอดมณี ปทุมธานี 66.77 2553 ชลบุรีเกมส์
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
9
กรุงเทพมหานคร
1024
หัสดิน  รอดมณี
กรุงเทพมหานคร
63.34
00
00
00
00
64.46
64.46
Gold
1
15
สมุทรสงคราม
1192
ชชวิน  นามีผล
สมุทรสงคราม
53.80
57.50
00
60.86
00
00
60.86
Silver
2
8
ร้อยเอ็ด
3245
วันเฮลิม  รสชา
ร้อยเอ็ด
55.69
58.79
60.27
00
00
00
60.27
Bronze
3
3
กรุงเทพมหานคร
1015
ปิยะศิริ  อินทะประสงค์
กรุงเทพมหานคร
58.59
00
00
56.98
59.44
59.85
59.85
4
10
นครศรีธรรมราช
4016
ปรเมศ  หมัดผอม
นครศรีธรรมราช
53.85
56.60
00
57.54
00
53.52
57.54
5
4
นครสวรรค์
2087
ธนวัต  แซ่เฮง
นครสวรรค์
50.66
57.15
54.00
00
55.44
00
57.15
6
12
ชลบุรี
1095
เดโชชัย  พรประพันธ์
ชลบุรี
56.15
00
52.08
56.06
00
55.32
56.15
7
16
อุทัยธานี
2098
สุขสวัสดิ์  คำภา
อุทัยธานี
50.37
00
55.06
52.26
00
00
55.06
8
7
ปราจีนบุรี
1151
ธนงค์  เพชรทอง
ปราจีนบุรี
51.02
00
00
00
00
00
51.02
9
1
อุดรธานี
3186
เกรียงไกร  มีสุข
อุดรธานี
00
46.15
00
00
00
00
46.15
10
14
ยโสธร
3116
อภิรุจน์  ภูถาวร
ยโสธร
00
45.17
44.09
00
00
00
45.17
11
11
ร้อยเอ็ด
3241
เทวฤทธิ์  ศรีตาล
ร้อยเอ็ด
39.65
00
00
00
00
00
39.65
12
6
พิษณุโลก
5103
พีระเชษฐ์  จันทรา
พิษณุโลก
00
00
00
00
00
00
00
13
13
เชียงราย
5145
ศุภกฤติ  ทะรินทร์
เชียงราย
00
00
00
00
00
00
00
14
2
นครศรีธรรมราช
4014
นนทัช  พลานุพัฒน์
นครศรีธรรมราช
00
00
00
00
00
00
00
15
5
ขอนแก่น
3056
สุทัศน์  กองเคน
ขอนแก่น
00
00
00
00
00
00
00
16
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -