รายการ กรีฑา วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23/6/2560 เวลา 16:00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
15
5123
อรปรียา  เถาหน้อย
พะเยา
พะเยา
00:11:51.09
Gold
1
3
4080
ขวัญตา  รักขะพันธ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:12:03.97
Silver
2
4
1210
สุกัญญา  จันทะใส
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
00:12:15.95
Bronze
3
13
5132
มยุรี  กานนท์ธนกุล
น่าน
น่าน
00:12:23.36
4
10
5119
ณัฐธิดา  ยวงแก้ว
พะเยา
พะเยา
00:12:41.37
5
12
3099
ฟ้าลิตา  หนูสลุง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:13:00.83
6
8
4214
จณิสตา  แสงอินทร์
ระนอง
ระนอง
00:13:06.04
7
14
4156
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:13:07.73
8
6
5023
สุทธิพร  จะลอ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:13:25.10
9
2
5139
จันทร์เพ็ญ  สกุลแก้วทิพย์
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
00:13:32.47
10
1
2103
เกษราภรณ์  อนันต์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
00:13:32.84
11
11
1116
ภิญญมาศ  หมั่นคิด
ชลบุรี
ชลบุรี
00:13:53.35
12
5
3210
ชื่นกมล  จำปาแดง
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
00:14:07.70
13
7
2124
จันทร์เพ็ญ  มะณีสัย
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
00:15:13.69
14
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -