รายการ กรีฑา วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24/6/2560 เวลา 06.00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
5040
ณัฐธยาน์  ธนรณวัฒน์
ลำพูน
ลำพูน
01:26:01.69
Gold
1
23
3261
ลินดา  จันทะชิด
หนองคาย
หนองคาย
01:26:40.52
Silver
2
9
4182
ธนภรณ์  เปี่ยมสกุล
สงขลา
สงขลา
01:34:52.03
Bronze
3
40
1169
อุไรวรรณ  ดอนชาดา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
01:37:52.56
4
10
4183
ธิดา  สนเจริญ
สงขลา
สงขลา
01:38:21.84
5
12
4038
ปลื้มจิตต์  ไชยกำจร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
01:38:33.48
6
31
4207
สิรภัทร  บุตรจีน
ปัตตานี
ปัตตานี
01:42:35.05
7
26
2125
ศยามล  ผูกมิตร
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
01:44:49.12
8
39
3263
อารีรัตน์  ถาน้อย
นครพนม
นครพนม
01:50:00.72
9
38
3075
อรุณ  เทพเรียน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
01:53:18.03
10
28
1205
ศิริวรรณ  แก้วดี
จันทบุรี
จันทบุรี
01:53:50.85
11
25
4192
วัชราภรณ์  เต็งมีศรี
กระบี่
กระบี่
01:55:20.89
12
15
5047
ปิยะนุช  ปินตาสุข
ลำพูน
ลำพูน
01:55:34.55
13
29
5141
ศิริวรรณ  งามประดับศรี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
01:56:46.40
14
4
3260
จันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
หนองคาย
หนองคาย
01:57:14.74
15
32
4153
สิริยากร  กำไล
ชุมพร
ชุมพร
02:01:05.83
16
35
3232
สุวิดา  วงค์ไกรษร
สกลนคร
สกลนคร
02:02:24.20
17
8
2138
ณิชาปวีณ์  พรรุจีลักษณ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
02:03:41.71
18
19
2081
ภูริตา  สุขสม
สระบุรี
สระบุรี
02:03:58.77
19
36
4201
อณิสตา  หมาดสะ
สตูล
สตูล
02:04:06.65
20
13
2116
ปานทิพย์  รู้เจน
ลพบุรี
ลพบุรี
02:04:12.72
21
14
1204
ปาริฉัตร  ชุ่มฤดี
จันทบุรี
จันทบุรี
02:08:03.87
22
17
5140
พรทิพย์  แจ่มจรัสคีรี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
02:09:32.34
23
6
2080
ณัฐชยา  รักสาย
สระบุรี
สระบุรี
02:19:05.88
24
1
1130
กนกวรรณ  หมิ่นกระโทก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
-
DNF
-
2
2128
กุสุมา  อยู่คง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
-
DNF
-
3
3230
จันจิรา  เพริศแก้ว
สกลนคร
สกลนคร
-
DNF
-
11
1135
ธีร์กวิน  แก้วสกุลทรัพย์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
-
DNF
-
16
3212
ปิยะวดี  สมานทสิกรณ์
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
-
DNF
-
20
4205
มาซีเต๊าะห์  เจ๊ะมะ
ปัตตานี
ปัตตานี
xx:xx:xx.xx
30
22
3246
เมธาวี  มูลพิมพ์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
-
DNS
-
24
2129
วรรณี  โสภาปัจจุสมัย
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
-
DNF
-
27
4193
ศศิธร  ม่วงขาว
กระบี่
กระบี่
xx:xx:xx.xx
33
30
2119
ศีตภา  แซ่ลี
ลพบุรี
ลพบุรี
-
DNF
-
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -