รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25/6/2560 เวลา 08:40 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
13.29 เมตร สุนิสา อยู่เยาว์ เขต 7 2534 ตรัง
จุฑาภรณ์ กระแสร์ญาณ 16.12 เมตร ศรีสะเกษ 12 ธ.ค. 2540
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
7
นครราชสีมา
3036
สาวิตรี  ทองฉาว
นครราชสีมา
14.00
13.79
13.58
14.37
13.86
14.07
14.37
Gold
1
9
สมุทรสงคราม
1199
อารีรัตน์  อินทดิษฐ
สมุทรสงคราม
13.76
13.98
00
00
14.03
00
14.03
Silver
2
6
สุราษฎร์ธานี
4097
สุเบญรัตน์  อินแสง
สุราษฎร์ธานี
11.89
11.40
12.02
00
00
00
12.02
Bronze
3
11
นครศรีธรรมราช
4029
เกลียวพันธ์  ด้วงใหญ่
นครศรีธรรมราช
10.40
00
10.85
10.55
10.94
00
10.94
4
2
พิษณุโลก
5108
อนุสรา  วงศ์สุรินทร์
พิษณุโลก
9.86
10.72
9.25
9.97
9.82
9.66
10.72
5
13
ชุมพร
4157
อุไรวรรณ  ภูพยัคฆ์
ชุมพร
10.61
10.48
9.54
00
10.14
9.63
10.61
6
5
เพชรบูรณ์
5163
สุวนันท์  สายวัน
เพชรบูรณ์
10.00
00
00
00
00
00
10.00
7
12
อุดรธานี
3194
สิริอร  พลทะนาม
อุดรธานี
9.78
8.74
9.64
00
9.18
00
09.78
8
14
อ่างทอง
2026
สุพิชญา  วงษ์บุญมี
อ่างทอง
9.25
9.65
00
00
00
00
09.65
9
4
สุพรรณบุรี
2039
ดวงหทัย  กรุดเพ็ชร
สุพรรณบุรี
8.67
8.45
9.28
00
00
00
09.28
10
3
ยโสธร
3130
อรณี  จันลาชัย
ยโสธร
9.18
8.64
8.83
00
00
00
09.18
11
15
นนทบุรี
1085
สิริรัตน์  นิลสุข
นนทบุรี
00
8.99
8.65
00
00
00
08.99
12
8
นครปฐม
2060
ณัฐนรี  อุบลไทร
นครปฐม
8.68
8.67
7.46
00
00
00
08.68
13
1
นครศรีธรรมราช
4033
ฐาณัฐดา  พรหมอินทร์
นครศรีธรรมราช
00
00
00
00
00
00
00
14
10
00
00
00
00
00
00
00
15
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -