รายการ กรีฑา ขว้างค้อน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25/6/2560 เวลา 10:30 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
46.67 เมตร ฐิติพงศ์ เผ่าคำลือ สงขลา 2549 ลำปาง
ตันติพงษ์ เพชรไชยา 57.44 เมตร พิษณุโลก 19 ธ.ค. 2551
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
10
สงขลา
4176
ตันติพงษ์  เพชรไชยา
สงขลา
53.16
00
54.58
54.38
00
54.17
54.58
Gold
1
6
นครปฐม
2052
ณัฐพล  ปากน้ำ
นครปฐม
00
45.70
46.37
00
48.56
00
48.56
Silver
2
12
กรุงเทพมหานคร
1007
ธงชัย  ศิลามูล
กรุงเทพมหานคร
47.12
46.55
46.80
45.54
47.98
47.67
47.98
Bronze
3
2
ฉะเชิงเทรา
1208
สิทธิชัย  อู่ทอง
ฉะเชิงเทรา
46.26
00
00
00
47.77
46.08
47.77
4
1
ลำพูน
5031
สรศักดิ์  จอมเมืองกาศ
ลำพูน
43.91
45.22
46.20
45.52
45.59
45.76
46.20
5
7
ตาก
5156
มนตรี  พรมโพธิ์
ตาก
00
45.19
00
44.53
00
00
45.19
6
8
ลำพูน
5033
อนุชา  บรรดากาล
ลำพูน
41.92
00
44.45
00
00
00
44.45
7
3
บุรีรัมย์
3141
วัฒนชัย  กล่อมวัฒนา
บุรีรัมย์
00
40.36
42.97
00
00
00
42.97
8
13
ราชบุรี
2133
ศุภเชษฐ์  พรหมชาติ
ราชบุรี
00
29.14
30.32
00
00
00
00
9
4
น่าน
5125
เดชชาติ  สิทธิยศ
น่าน
30.46
32.24
31.50
00
00
00
00
10
14
น่าน
5126
ทัศนัย  โคตรสิทธิ์
น่าน
36.42
00
00
00
00
00
00
11
11
ตาก
5155
บุญกอง  เสน่ห์พูด
ตาก
40.08
42.38
40.68
00
00
00
00
12
9
เลย
3254
จักรพันธ์  สอนสุภาพ
เลย
00
00
00
00
00
00
00
13
5
สงขลา
4180
สุรศักดิ์  แสงสุวรรณ
สงขลา
35.53
00
33.58
00
00
00
00
14
15
สุรินทร์
3162
สุรศักดิ์  ด่านด้าว
สุรินทร์
34.52
34.93
32.94
00
00
00
00
15
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -