รายการ กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25/6/2560 เวลา 14:00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
15.32 เมตร วรัญญู คงนิล อ่างทอง 2549 ลำปาง
ธีรยุทธ พิลาคง 16.58 เมตร สุพรรณบุรี 12 ก.ย. 2549
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
12
ชุมพร
4143
วรัญญู  คงนิล
ชุมพร
15.52
15.01
15.54
15.84
00
00
15.84
Gold
1
15
พัทลุง
4107
ปรัชญา  เทพรักษ์
พัทลุง
15.04
15.64
15.61
15.79
15.77
15.53
15.79
Silver
2
4
สุพรรณบุรี
2032
สุพจน์  บุญหนุน
สุพรรณบุรี
00
14.61
15.18
00
15.03
00
15.18
Bronze
3
13
ลำปาง
5061
วสันต์  คำมาก
ลำปาง
00
14.84
14.78
14.78
14.68
14.74
14.84
4
7
ลำปาง
5054
จักรกฤษ  พันธสา
ลำปาง
13.67
14.80
14.81
14.76
14.72
00
14.81
5
2
ตรัง
4160
ชัยยา  สุขขา
ตรัง
13.49
00
14.34
00
00
00
14.34
6
11
บุรีรัมย์
3132
กรินภพ  ทาหนองเภา
บุรีรัมย์
00
13.98
13.98
00
14.10
00
14.10
7
14
สุรินทร์
3155
ณัฐพงศ์  ศรีนนทา
สุรินทร์
00
13.96
00
00
00
00
13.96
8
9
สุพรรณบุรี
2033
สุพรรณ  ศรีสมเดช
สุพรรณบุรี
00
00
00
00
00
00
00
9
16
สมุทรสงคราม
1195
โยธิน  รื่นสุคนธ์
สมุทรสงคราม
00
00
00
00
00
00
00
10
10
ปทุมธานี
1171
ธนกร  ทองพรหม
ปทุมธานี
00
00
13.92
00
00
00
00
11
3
กรุงเทพมหานคร
1012
นิติพงษ์  ภูกองทอง
กรุงเทพมหานคร
00
00
00
00
00
00
00
12
6
ขอนแก่น
3046
ธนวัฒน์  เมคา
ขอนแก่น
00
13.59
13.23
00
00
00
00
13
1
นครราชสีมา
3009
ศรัณย์  แสนบัวคำ
นครราชสีมา
00
00
00
00
00
00
00
14
5
นนทบุรี
1059
คฑาวุฒิ  หมีนิ่ม
นนทบุรี
00
00
00
00
00
00
00
15
8
นนทบุรี
1060
จารุพัฒน์  พวงไม้
นนทบุรี
14.46
13.89
13.66
00
00
00
00
16
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -