รายการ กรีฑา พุ่งแหลน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25/6/2560 เวลา 14:30 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
44.98 เมตร บัวบาน ผามั่ง เขต 5 2544 แพร่
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
9
อุดรธานี
3190
ณัฎฐา  นาชาญ
อุดรธานี
44.56
49.44
50.06
00
00
50.87
50.87
Gold
1
13
ปราจีนบุรี
1168
เสาวลักษณ์  เพชรทอง
ปราจีนบุรี
45.98
47.82
45.38
48.19
48.58
00
48.58
Silver
2
7
กรุงเทพมหานคร
1027
จริยา  วิชัยดิษฐ
กรุงเทพมหานคร
44.48
44.84
00
46.28
45.26
47.00
47.00
Bronze
3
6
เพชรบูรณ์
5163
สุวนันท์  สายวัน
เพชรบูรณ์
40.93
43.05
44.08
44.86
44.32
43.87
44.86
4
14
อุทัยธานี
2102
เกวลิน  ลพประเสริฐ
อุทัยธานี
34.69
36.22
38.57
00
34.25
34.75
38.57
5
5
นครศรีธรรมราช
4045
ศศิปรีญา  พ่วงชาวนา
นครศรีธรรมราช
36.70
00
00
00
00
00
36.70
6
2
นครราชสีมา
3039
อัจฉรา  อินทร์โยธา
นครราชสีมา
00
33.32
35.83
32.85
00
36.63
36.63
7
10
สงขลา
4184
ผกาวัลย์  แก่นไชย
สงขลา
33.54
33.66
00
35.06
00
00
35.06
8
3
นครสวรรค์
2096
ชุติมา  สีลา
นครสวรรค์
31.63
00
33.05
00
00
00
33.05
9
1
ลำปาง
5073
มณีนุช  ปุ๊ดแค
ลำปาง
32.65
00
30.78
00
00
00
32.65
10
16
นครราชสีมา
3017
กาญจนา  ขอเยือกกลาง
นครราชสีมา
32.54
32.19
31.40
00
00
00
32.54
11
8
สุโขทัย
5090
เยาวเรศ  พุ่มจันทร์
สุโขทัย
28.44
30.70
00
00
00
00
30.70
12
15
ลำปาง
5071
พิริญญา  ไชยมงคล
ลำปาง
30.65
00
00
00
00
00
30.65
13
4
ยโสธร
3125
ศศิวิมล  เชื้อดี
ยโสธร
28.51
00
00
00
00
00
28.51
14
11
กาฬสินธุ์
3206
กิตติภรณ์  ทิศาลา
กาฬสินธุ์
00
00
00
00
00
00
00
15
12
เชียงราย
5146
ชาคริยา  คุชนาค
เชียงราย
00
00
00
00
00
00
00
16
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -