รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25/6/2560 เวลา 15:40 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
วัลลภา/สังวาล/พัชรินทร์/กัญญา 45.53 วินาที สุพรรณบุรี 12 กย 2549
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
4149
ขวัญฤทัย  ปากดี
ชุมพร
ชุมพร
4154
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
ชุมพร
ชุมพร
4152
รัตน์ติยา  ปานเหลือง
ชุมพร
ชุมพร
4155
สุภาวรรณ  ธิปัตย์
ชุมพร
ชุมพร
00:00:46.04
Gold
1
3
1039
เพ็ญจันทร์  การะหา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1028
จันทร์ธิรา  ศรีวิมล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1046
ศิริลักษณ์  ปะละภา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1048
ศุภานิช  พูลเกิด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:46.61
Silver
2
8
2037
กาญจนา  ดิษฐบรรจง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2043
พรพรรณ  เหิมฮึก
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2048
อัจจิมา  เอ่งฉ้วน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2040
ตรีวดี  ยงพันธ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:00:47.31
Bronze
3
5
4082
จุฑามาศ  โขนขำ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4078
กมลชนก  สอนปลอด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4099
สุวิมล  คงทอง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4086
ธนาภรณ์  จันทร์อ่อน
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:47.40
4
2
1113
ปิยนันท์  พานิชนอก
ชลบุรี
ชลบุรี
1105
กาญจนากรณ์  สินทักทรัพย์
ชลบุรี
ชลบุรี
1117
ยิ่งเงิน  เจริญศิริ
ชลบุรี
ชลบุรี
1106
จินตนา  พืชทองหลาง
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:48.91
5
6
4034
ณัฐนิชา  จันทวี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4052
อริศรา  ดารารัตน์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4042
วิภาดา  บุญที่สุด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4041
รอวรรณ  ไกรแก้ว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:49.53
6
1
2028
อังคณา  ทับทิมหิน
อ่างทอง
อ่างทอง
2019
ปทุมพร  คู่โค
อ่างทอง
อ่างทอง
2013
กชมน  ชุมแสง
อ่างทอง
อ่างทอง
2021
เมษา  ศรีพุทธา
อ่างทอง
อ่างทอง
00:00:50.67
7
7
3019
จิรวรรณ  ชูตระกูล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3022
ญาณิศา  แกล้วกล้า
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3021
ชัญญานุช  ไกรยา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3029
ปาริฉัตร  เจริญสุข
นครราชสีมา
นครราชสีมา
xx:xx:xx.xx
DISQ
8
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -