รายการ กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26/6/2560 เวลา 14.00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
ฐิติมา เมืองจันทร์ 13.39 ชลบุรี 2553
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
นนทบุรี
1083
ปริญญา  เฉื่อยมะเริง
นนทบุรี
12.97
13.10
13.12
13.16
00
13.63
13.63
Gold
1
14
ศรีสะเกษ
3184
พจนาฎ  สมศรี
ศรีสะเกษ
11.54
11.64
00
11.64
12.09
12.14
12.14
Silver
2
10
สุราษฎร์ธานี
4086
ธนาภรณ์  จันทร์อ่อน
สุราษฎร์ธานี
11.83
12.01
00
00
11.73
12.06
12.06
Bronze
3
13
พัทลุง
4129
สุนิสา  สังข์ทอง
พัทลุง
11.29
11.53
11.77
11.82
11.66
11.60
11.82
4
3
สุพรรณบุรี
2046
อฑิรัตน์  ศรีภักดี
สุพรรณบุรี
11.64
11.59
11.78
00
00
00
11.78
5
11
นครปฐม
2063
ปิยพร  เจริญบุญญาชัย
นครปฐม
11.24
00
11.26
11.46
11.30
00
11.46
6
9
ปทุมธานี
1185
นภสร  นิลวรรณ
ปทุมธานี
00
11.38
00
00
00
00
11.38
7
12
ปทุมธานี
1186
นฤนารถฏา  นิลเอก
ปทุมธานี
00
00
00
00
00
00
00
8
4
ปราจีนบุรี
1167
สุพิชญา  อ่วมฤทธิ์
ปราจีนบุรี
00
00
00
00
00
00
00
9
2
นครศรีธรรมราช
4040
ภัทรนิษฐ์  รักษาพราหมณ์
นครศรีธรรมราช
00
00
00
00
00
00
00
10
6
ลำปาง
5066
กานต์ธิดา  ต่อสู้
ลำปาง
00
00
00
00
00
00
00
11
8
อ่างทอง
2017
นันทิยา  มากศรี
อ่างทอง
00
00
00
00
00
00
00
12
5
อุดรธานี
3193
มัลลิกา  ผ่านชมภู
อุดรธานี
00
00
00
00
00
00
00
13
7
กรุงเทพมหานคร
1049
สาธิตา  ปรีชาสุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
00
00
00
00
00
00
00
14
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -