รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26/6/2560 เวลา 14.00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
17.56 เมตร พร้อมรบ จันทิมา เชียงใหม่ 2549 ลำปาง
17.31 เมตร ชัชวาล พลเยี่ยม พิษณุโลก 20 ธ.ค. 2551
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
7
พิษณุโลก
5101
พร้อมรบ  จันทิมา
พิษณุโลก
16.51
16.50
00
00
16.90
00
16.90
Gold
1
13
นครศรีธรรมราช
4012
ธวัฒ  คชินทร์
นครศรีธรรมราช
16.85
16.73
16.45
00
16.53
16.70
16.85
Silver
2
2
นครศรีธรรมราช
4010
ณัฐยุทธ  แนมใส
นครศรีธรรมราช
13.62
14.33
14.77
14.61
14.73
14.98
14.98
Bronze
3
10
จันทบุรี
1202
ปัญญวุธ  บำรุง
จันทบุรี
14.01
00
00
00
14.09
14.40
14.40
4
12
อ่างทอง
2009
สายชล  กองกูล
อ่างทอง
13.47
13.70
00
13.85
14.10
00
14.10
5
9
บุรีรัมย์
3141
วัฒนชัย  กล่อมวัฒนา
บุรีรัมย์
13.86
00
13.88
00
00
00
13.88
6
11
ขอนแก่น
3043
จักรพรรดิ์  น้อยศรี
ขอนแก่น
13.68
13.78
00
00
00
00
13.78
7
1
บุรีรัมย์
3133
กัมปนาท  แน่ประโคน
บุรีรัมย์
13.74
00
13.20
00
00
00
13.74
8
3
นนทบุรี
1073
ศรัทธนิตย์  หนูทอง
นนทบุรี
12.60
12.73
12.24
00
00
00
12.73
9
14
อุดรธานี
3188
ศรายุธ  คงคูณ
อุดรธานี
11.99
12.55
12.20
00
00
00
12.55
10
6
อุบลราชธานี
3083
ประภากรณ์  ศรีจันทร์
อุบลราชธานี
11.89
00
11.35
00
00
00
11.89
11
5
กระบี่
4189
สิทธิศักดิ์  มากแก้ว
กระบี่
00
11.58
00
00
00
00
11.58
12
8
พัทลุง
4117
อธิวุฒิ  บุญเจริญ
พัทลุง
11.11
10.86
10.55
00
00
00
11.11
13
16
ปทุมธานี
1175
ศุภวิชญ์  วีรเจริญรุ่งเรือง
ปทุมธานี
00
00
9.42
00
00
00
09.42
14
4
เพชรบุรี
2139
เฉลิมเดช  กล้ำทอง
เพชรบุรี
9.28
9.12
8.89
00
00
00
09.28
15
15
น่าน
5127
ธนาวัฒน์  ธนะศรี
น่าน
00
00
00
00
00
00
00
16
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -