รายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26/6/2560 เวลา 15.00 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
4:36.05 วินาที สายพิณ ซื่อตรง สุพรรณบุรี 2537
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
11
5120
มุกตาภา  ช้างหิน
พะเยา
พะเยา
00:04:56.39
Gold
1
1
3092
นพวรรณ  อาธิเวช
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:04:57.90
Silver
2
3
1118
วีรฉัตร  สุวรรณโชติ
ชลบุรี
ชลบุรี
00:04:59.72
Bronze
3
14
1104
กมลพร  แย้มสี
ชลบุรี
ชลบุรี
00:05:01.63
4
10
1210
สุกัญญา  จันทะใส
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
00:05:10.62
5
6
3028
ปลืมกมล  ปะตังถาโต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:05:11.76
6
9
3064
ชนัญชิดา  ฤทธิพันธ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:05:14.05
7
13
4049
สุวิมล  พราหมชูบัว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:05:14.10
8
4
3127
สุขุมมาลย์  พันธ์พิบูลย์
ยโสธร
ยโสธร
00:05:17.12
9
12
3096
พรนิภา  ศรีโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:05:17.37
10
5
5091
วรางคณา  แก้วอินทร์
สุโขทัย
สุโขทัย
00:05:18.48
11
15
2135
อรวรรณ  ไกรสิงห์
ราชบุรี
ราชบุรี
00:05:19.50
12
2
4055
อัลวีณา  สำแดงสาร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:05:21.35
13
7
2126
สุดารัตน์  รื่นคุณ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
00:05:51.36
14
8
4088
บุญสิตา  เกตกาญจน์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
-
DNF
-
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -