รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26/6/2560 เวลา 16:20 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
3:18.39 นาที หนองคาย 2549 ลำปาง ปริวรรต มูลศรี/กิตติคุณ บูชากุล/ประสิทธิ์ สงวนศิลป์/ต้น ทองจบ
3:10.63 นาที ระยอง 30 ก.ค. 2541 เอกธวัช/อนิรุติ/ชานนท์/ณรงค์/
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
4023
สหกิจ  เกื้อกุลบุตร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4015
ปรมินทร์  จิ้วฮวด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4011
ณัฐวุฒิ  พุ่มทอง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4019
พิชยะ  สุนทรท้วม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:03:14.08
Gold
1
4
1061
จิรายุ  ปลีนารัมย์
นนทบุรี
นนทบุรี
1067
ธิปธเนศ  ศรีภา
นนทบุรี
นนทบุรี
1068
นนทวัฒน์  บัวสำอางค์
นนทบุรี
นนทบุรี
1063
ชยุตม์  คงประสิทธิ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:03:14.56
Silver
2
3
4162
ณัฐพงษ์  ขนอม
ตรัง
ตรัง
4164
นันทกร  พรหมแสง
ตรัง
ตรัง
4159
เฉลิมชัย  สว่างอารมย์
ตรัง
ตรัง
4161
ญาณากร  หมุนรอด
ตรัง
ตรัง
00:03:16.11
Bronze
3
5
1005
ณัฐพงษ์  คงกระพัน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1006
ตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1019
วิษณุ  โพธิ์ศรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1008
ธนาวุฒิ  นุ่มจันทร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:03:19.22
4
7
1153
นวพล  ดิลพันธุ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
1156
ปรัชญากร  แย้มกมล
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
1146
จีระศักดิ์  บำรุง
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
1148
ชิตนุวัฒน์  ชูหลอง
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
00:03:20.17
5
1
4056
กรัสนัส  ชัยศรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4061
ชานุพงษ์  เพียงลิ้ม
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4062
ไตรรงค์  สุวรรณพรรณ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4066
พงศ์สิทธิ์  ศรีระวิ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:03:21.21
6
8
3085
พิสิษฐ์  พรมอุทิศ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3080
ชุมชน  ชุ่มเย็น
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3078
กฤษฎา  บุญมา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3084
ปิยะณัฐ  วินทะไชย
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:03:21.63
7
2
2068
ธนวัฒน์  วงษ์เสถียร
สระบุรี
สระบุรี
2069
ธนาธรณ์  วงษ์เสถียร
สระบุรี
สระบุรี
2072
วรวุฒิ  ทรัพย์ประเสริฐ
สระบุรี
สระบุรี
2075
ศัสตราวุธ  สระตังโหมง
สระบุรี
สระบุรี
00:03:33.58
8
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -