รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09:30 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
14.8
Gold
1
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
13.2
Silver
2
8
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
12.8
Bronze
3
4
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11
4
3
จิตทิวา  หมั่นพลศรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10.7
5
7
ณัฐชานันท์  ผิวผ่องธนาภร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10.5
6
2
อิริยา  รุ่งเรือง
นนทบุรี
นนทบุรี
9.7
7
1
สงกรานต์  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8.7
8
9
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
9
10
ชลธิชากร  จรรย์โกมล
นครพนม
นครพนม
0
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
คิดคะแนนรวมในวันถัดไป - คิดคะแนนรวมในวันถัดไป