รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:15 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
14.8
Gold
1
1
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
13.4
Silver
2
8
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
12
Bronze
3
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.8
4
6
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
11.8
5
4
ณัฐชานันท์  ผิวผ่องธนาภร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
11.7
6
2
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
11.2
7
3
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
9.6
8
9
ปัณฑิตา  ทองสอง
นครปฐม
นครปฐม
0
9
10
ดลพร  ชุ่มชูจันทร์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
10