รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:15 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
14.8
Gold
1
1
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
13.4
Silver
2
8
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
12
Bronze
3
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.8
4
6
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
11.8
5
4
ณัฐชานันท์  ผิวผ่องธนาภร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
11.7
6
2
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
11.2
7
3
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
9.6
8
9
ปัณฑิตา  ทองสอง
นครปฐม
นครปฐม
0
9
10
ดลพร  ชุ่มชูจันทร์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
คิดคะแนนรวมในวันถัดไป - คิดคะแนนรวมในวันถัดไป