รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
15
Gold
1
2
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
14.7
Silver
2
5
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
14.2
Bronze
3
6
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
12.7
4
8
ธัญญพัทธ์  สังวรโยธิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
12.5
5
1
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12.4
6
3
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
12.35
7
4
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.45
8
10
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
9
9
ปัณฑิตา  ทองสอง
นครปฐม
นครปฐม
0
10