รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:45 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
13.8
Gold
1
8
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
13.3
Silver
2
6
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
13.3
Silver
3
7
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
11.9
4
4
สงกรานต์  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10.4
5
1
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
10.35
6
3
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
10.3
7
2
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8.9
8
9
จิตทิวา  หมั่นพลศรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
9
10
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
10