รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:45 .
สนาม
โรงยิมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
13.8
Gold
1
8
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
13.3
Silver
2
6
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
13.3
Silver
3
7
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
11.9
4
4
สงกรานต์  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10.4
5
1
พิยดา  พีรมธุกร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
10.35
6
3
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
10.3
7
2
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8.9
8
9
จิตทิวา  หมั่นพลศรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
9
10
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
คิดคะแนนรวมในวันถัดไป - คิดคะแนนรวมในวันถัดไป