'

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 22 มิถุนายน 2560เวลา 06:00 .
สนาม
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
8
คมสัน  ภูพลผัน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
32
Gold
1
1
เกษม  อิทธิโชติเดโช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
35
Silver
2
6
ไพโรจน์  เกียรติจารุภัค
เพชรบุรี
เพชรบุรี
36
Bronze
3
10
สุรพงษ์  สาระกูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
44
4
5
อนันต์  ชื่นนคร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
49
5
11
นาวี  หมื่นอภัย
สงขลา
สงขลา
54
6
3
ชัยวุฒิ  วงค์กฤษ
ลพบุรี
ลพบุรี
55
7
7
โฆษิต  บุญรอด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
62
8
4
ไพรัช  เขียวชะอ่ำ
สระบุรี
สระบุรี
62
9
2
สถิต  ศิลาเงิน
ชลบุรี
ชลบุรี
65
10
9
เดชาภพ  ธานีวรรณ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
99
11
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -