'

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 22 มิถุนายน 2560เวลา 06:00 .
สนาม
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
นารีรัตน์  เรืองทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เกษม  อิทธิโชติเดโช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
073
Gold
1
4
จรัมพร  บุญทากลาง
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ไพโรจน์  เกียรติจารุภัค
เพชรบุรี
เพชรบุรี
080
Silver
2
3
สมทรง  ศรีเมือง
สระบุรี
สระบุรี
ไพรัช  เขียวชะอ่ำ
สระบุรี
สระบุรี
096
Bronze
3
2
เพ็ญศรี  หนูสันเทียะ
ชลบุรี
ชลบุรี
สถิต  ศิลาเงิน
ชลบุรี
ชลบุรี
113
4
7
จุรีลักษณ์  พิมแป้
สงขลา
สงขลา
นาวี  หมื่นอภัย
สงขลา
สงขลา
119
5
5
โฆษิต  บุญรอด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สุมลทา  สุดาวงษ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
124
6
6
เดชาภพ  ธานีวรรณ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
จุฑารัตน์  แผนชากรณ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
126
7
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -