'

รายการ กีฬาทางอากาศ คะแนนรวมที่ดีที่สุด ประเภทเครื่องบินจำลอง  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 30 มิถุนายน 2560เวลา 10:00 .
สนาม
ลานพุทธมณฑล ต.น้ำน้อย จ.สงขลา

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
3
ณัฐพล  บุตรธนู
เชียงราย
เชียงราย
ปิติภัทร  ปริตโตทก
เชียงราย
เชียงราย
มกรธวัช  กุลพงษ์
เชียงราย
เชียงราย
ณัฐวุฒิ  แสนทนิล
เชียงราย
เชียงราย
1090
Bronze
1
2
กษม  วัฒนะปราน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
รังสิมันตุ์  วนเกียรติ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ณัฐวุฒิ  มณีชัยฤทธิกุล
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กรพล  เนตรขำ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กรรณ์  พูนน้อย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุริยวุฒิ  พื้นผา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ราชวัลลภ  พื้นผา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ภัทรวิทย์  สุขดี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อนุชา  ทวีสิงห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2600
Silver
2
1
สุริยะ  พรหมสวย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ณฐนนท์  บุญสินธุ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปรมาภรณ์  ป้อมสนาม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปรมินทร์  ป้อมสนาม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
พิชชาภา  เกิดชื่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชนนท์  ดอกสันเทียะ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
รัชพล  สร้อยสระน้อย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
คุณานนต์  เกิดชื่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2810
Gold
3
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -