ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
เดชาวัต    เพชรประยูร
เพศ
ชาย
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมชาย
 กอล์ฟ
  บุคคลชาย