ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พร้อมพรรณ    โพธิ์ใบ
เพศ
ชาย
สังกัด
ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 รักบี้ฟุตบอล
  ประเภท 15 คน - ทีมชาย