ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อาภิชญา    ยุบล
เพศ
หญิง
สังกัด
สระบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมหญิง
 กอล์ฟ
  บุคคลหญิง