ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ชนินทร์    กันกง
เพศ
ชาย
สังกัด
ราชบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมชาย
 กอล์ฟ
  บุคคลชาย