ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ศรัณย์    สุขวาสนะ
เพศ
ชาย
สังกัด
สุรินทร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 รักบี้ฟุตบอล
  ประเภท 15 คน - ทีมชาย