ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อินทุอร    บิโชฟฟ์
เพศ
หญิง
สังกัด
ขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมหญิง
 กอล์ฟ
  บุคคลหญิง