ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
กิติพงษ์    สุขศาลา
เพศ
ชาย
สังกัด
นครราชสีมา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วอลเลย์บอล
  ทีมชาย