ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุรวิทย์    ภูจ่าพล
เพศ
ชาย
สังกัด
กาฬสินธุ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ฟุตซอล
  ทีมชาย